Fremhevet

In-Control AS – Helse, Miljø, Sikkerhet, Sikring, Beredskap, Kvalitet og Førstehjelpsopplæring

Risiki – forstå dem, analyser dem, reduser dem – om du behersker det eller har en god samarbeidspartner som hjelper deg, vil hverdagen din bli bedre, tryggere, enklere og lønnsom.  Det være seg Helse, Miljø, Sikkerhet, Sikring av materielle verdier, det Ytre Miljøet, Kvalitet og/eller bærekraftige forretningsmodeller. Å håndtere risiko på en god måte gir bærekraftige selskap, så vel trygge hjem, skoler og andre virksomheter.

Å vurdere risiko på en realistisk og fornuftig måte er komplekst – for lav terskel på hva som er «akseptabel risiko» gir uforholdsmessig høy risiko.  For høy terskel på hva som er akseptabel risiko – lammer deg og dine operasjoner.  Risiko er ok, når man har vurdert dem på en profesjonell og analytisk måte, basert på erfaring og aktuelle hendelser – deretter utarbeidet risikoreduserende planer og tiltak og gjennomført dem.

Det gjelder å ta kontroll på risiko – det gjør at du kan fokusere på det du skal, gjøre jobben din, få et godt utbytte av din reise, kontrollere frykten din, føle deg trygg på tur og i hjemmet, på skolen. Foreldre og familie kan føle trygghet når barna er i barnehagen eller på tur med SFO.  Arbeidsgivere og virksomheter vil kunne redusere risiko til et akseptabelt nivå, som vil gi økt trivsel og trygghet blant ansatte,  konkurransefortrinn, kontroll og ikke minst, bærekraftige, trygge organisasjoner og hjem.

Men, når ulykken eller krisen er et faktum, må det håndteres riktig og raskt for å begrense de negative konsekvensene.  Redde liv, materielle verdier, miljøet – gode og gjennomtenkte beredskapsplaner, som man har trent og øvd på – vil gi deg muligheten til å komme ut av krisen med den visshet om at du har gjort det som var mulig.  Trening og kompetanse innen førstehjelp, brannvern, redning og andre nødsituasjoner vil gi deg muligheten for å redde liv og verdier om du plutselig finner deg i en slik situasjon – og det skjer plutselig.  Vi utfører realistiske og praktiske førstehjelpskurs inkludert bruk av hjertestartere.

In-Control AS kan hjelpe deg å ta kontroll over usikkerheten og sørge for at du som privatperson, familie og din organisasjon er forberedt.

post