Om oss

In-Control AS er lokalisert i Sørlandet Kunnskapspark i Kristiansand.  Vi leverer kompetent rådgivning og tjenester innen Helse, Miljø, Sikkerhet, Sikrings ledelse og Kvalitetsledelse.

Vi analyserer risiko, utfordringer og problemområder og leverer løsninger , inkludert dokumentasjon, systemer, coaching, trening og kursing.  Vi utfører realistiske og praktiske førstehjelpskurs inkludert bruk av hjertestartere.

Vi påtar oss prosjektledelse og fasilitering innenfor et bredt spekter av tekniske leveranser og oppdrag.

Bakgrunn og kompetanse:

 • Helse, Miljø, Sikkerhet, Sikrings-, og kvalitetsarbeid i Norge og internasjonalt
 • Utførende og ledende roller innen tekniske, offentlige og private virksomheter
 • Brannvesen, redningstjenesten, førstehjelp og forebygging av ulykker og skader
 • Dykkevirksomhet, villmarksliv, inklusive instruktørkompetanse
 • Spesialstyrker i forsvaret i internasjonal tjeneste
 • Elektro-, bygnings- og infrastrukturkompetanse
 • Interaksjon med ulike kulturer, verdier, holdninger
 • Håndtering av alvorlige ulykker, skader og redning/evakuering
 • Risikovurdering på en praktisk og fornuftig måte
 • Ytre miljøarbeid, grønt skifte, bærekraft
 • Samarbeid med ulike aktører innen Helse, Miljø, Sikkerhet, Sikring og Kvalitetsarbeid

Våre visjoner :

Vi er en dynamisk, løsningsorientert og kunnskapsrik bedrift som ønsker å bidra til verdiskaping for andre virksomheter, ved å håndtere oppgaver vi er gode til for dem, slik at de kan bruke sin tid og energi på det DE er gode til – ikke alt annet

Vi ønsker å bidra til en god, aktiv, sikker kvalitativ tilværelse for virksomheter og privatpersoner, og sørge for at liv, helse, miljø og verdier ivaretas på en praktisk og ubyråkratisk måte

Våre verdier:

 • Dynamiske – Positive – Fleksible – Seriøse – Ydmyke
  • Vi jobber hardt og strekker oss langt med alle utfordringer
  • Vi er stolte av jobben vår, og anstrenger oss til det ytterste for å hjelpe kundene våre maksimalt
  • Vi tar kontroll på komplekse situasjoner og hjelper kundene våre a ta kontroll på deres hverdag

 Virksomheter og privatpersoner skal være «In-Control» over Liv, helse, miljø, god kvalitet og materielle verdier