Våre tjenester

Vi leverer kompetent rådgivning og tjenester innen Helse, Miljø, Sikkerhet, Sikrings-, og Kvalitetsledelse. Vi analyserer risiko, utfordringer og problemområder og leverer løsninger , inkludert dokumentasjon, systemer, coaching, trening og kursing.

Vi påtar oss prosjektledelse og fasilitering innenfor et bredt spekter av tekniske leveranser og oppdrag.

Vi utfører realistiske og praktiske førstehjelpskurs inkludert bruk av hjertestartere.

Følgende er noen konsepter og tjenester som er tilgjengelige og kan tilpasses virksomheter og privatpersoner etter behov:

 • Vi gjennomfører risikoanalyser og risiko-, og krisehåndtering innen:
  • Virksomheter, tilpasset den aktuelle virksomheten og lager handlingsplaner for å minimalisere risiko.Vi lager beredskapsplaner og utfører øvelser og trening innen dette i hele virksomheten
  • Risiko og Sårbarhetsanalyser (ROS) i virksomheter
  • Sikkerhet og Sikring av liv og materielle verdier i boliger, boligsameier, borettslag, velforeninger, skoler, barnehager og andre bygg
  • Sikkerhet innen reise, transport, nasjonalt og internasjonalt – veiledning i forhold til sikkerhetsnivå og planlegging av reiser og opphold til definerte risiko områder/destinasjoner
 • Opplæring, trening, kurs innen:
  • Alle typer Førstehjelpsopplæring for voksne og barn inkl. bruk av hjertestartere
  • FSE kurs for elektrofagfolk
  • HMS for ledere
  • Brannvern
  • Sikring av materielle verdier
  • Trygghet på reise
  • Risikoanalyser
  • Kriseberedskap,  og håndtering av kriser
 • Foredrag innen HMS, sikring og Kvalitetsarbeid – erfarings basert og motiverende
 • Teknisk og faglig oversettelse (NOR-ENG/ENG-NOR)
 • Ytre miljø områder:
  • Prosjektledelse innen ytre miljø prosjekter
  • Ytre miljø og bærekraft – konkurransefortrinn
  • Innføring av miljøsertifisering i virksomheter
  • Rådgivning innen miljø, analysering, rapportering og oppfølgning av miljøkrav.
 • Sikkerhet, Sikring og granskning:
  • Forebyggende sikkerhet og sikring – implementere proaktive tiltak
  • Gransking av ulykker, næruhell og tap av verdier
  • Gransker uønskede hendelser, genererer rapporter og gjennomfører erfaringsoverføring
 • Generell HMS og Kvalitet
  • Håndtering og koordinering av tilsyn, avvik og rapportering
  • Innføre og vedlikeholde et Systematisk Helse, Miljø, Sikkerhets-, og Kvalitetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) – på en ubyråkratisk måte
  • HMS- og Kvalitetsrapportering, avvikshåndtering og måling av trender
  • Forebyggende kampanjer basert på risiko
  • Utvikling av nødvendige prosesser, prosedyrer og rutiner avhengig av behov
  • In-sourcing av HMS- og Kvalitetsarbeidet
  • Håndtere tilsyn og pålegg på vegne av virksomheter
  • Håndtere og administrere HMS kort (grøntkortene) i virksomheter
  • Holdningsskapende arbeid og motivasjons work-shops innen HMS, Sikring og Kvalitetsarbeid spisset inn mot utfordringene i virksomheten

«Under pressure, you will not rise to the occasion, you will sink to your level of training»

– Special forces quote